+31 (0)591-239284 info@healthwisekliniek.nl

Preventie

Vragenformulier Healthwise KliniekMedische Gegevens:

50
Vroegere problemen
Huidige problemen
Gewrichtspijn klachten
Vroegere problemen
Huidige problemen
SI bekken klachten
Vroegere problemen
Huidige problemen
Degeneratieve Problemen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Knustgewrichten
Vroegere problemen
Huidige problemen
Peesontstekingen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Hypermobilitiet
Vroegere problemen
Huidige problemen
Tennis arm
Vroegere problemen
Huidige problemen
Text Nek
Vroegere problemen
Huidige problemen
Slechte Houding
Vroegere problemen
Huidige problemen
Ischias
Vroegere problemen
Huidige problemen
Hielspoor
Vroegere problemen
Huidige problemen
Bot Fractuur
Vroegere problemen
Huidige problemen
Osteoporose (botontkalking)
Vroegere problemen
Huidige problemen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Hartproblemen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Beroerte
Vroegere problemen
Huidige problemen
Hoge bloeddruk
Vroegere problemen
Huidige problemen
Lage Bloeddruk
Vroegere problemen
Huidige problemen
Spataderen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Slechte circulatie
Vroegere problemen
Huidige problemen
Zwelling in de enkels
Vroegere problemen
Huidige problemen
Bloedarmoede
Vroegere problemen
Huidige problemen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Ademhalingsmoeilijkheden
Vroegere problemen
Huidige problemen
Astma
Vroegere problemen
Huidige problemen
Bronchitis
Vroegere problemen
Huidige problemen
Longontsteking
Vroegere problemen
Huidige problemen
Emphyseem
Vroegere problemen
Huidige problemen
Hooikoorts
Vroegere problemen
Huidige problemen
Pijn op de borst
Vroegere problemen
Huidige problemen
Chronische hoest
Vroegere problemen
Huidige problemen
Ophoesten van bloed
Vroegere problemen
Huidige problemen
Ophoesten van slijm
Vroegere problemen
Huidige problemen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Hoofdpijn
Vroegere problemen
Huidige problemen
Migraine
Vroegere problemen
Huidige problemen
Duizeligheid
Vroegere problemen
Huidige problemen
Flauwvallen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Oorsuizingen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Slapeloosheid
Vroegere problemen
Huidige problemen
Zenuwachtigheid
Vroegere problemen
Huidige problemen
Allergiëen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Depressie
Vroegere problemen
Huidige problemen
Aangezichtspijn
Vroegere problemen
Huidige problemen
Slechte eetlust
Vroegere problemen
Huidige problemen
Voorhoofdsholte-ontsteking
Vroegere problemen
Huidige problemen
Oor-, neus-, oog- en/of keelklachten
Vroegere problemen
Huidige problemen
Bijholteontsteking
Vroegere problemen
Huidige problemen
Oorontsteking
Vroegere problemen
Huidige problemen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Maagpijn
Vroegere problemen
Huidige problemen
Maagzweer
Vroegere problemen
Huidige problemen
Maagbreuk
Vroegere problemen
Huidige problemen
Galproblemen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Leverproblemen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Constipatie/moeilijke stoelgang
Vroegere problemen
Huidige problemen
Diarree
Vroegere problemen
Huidige problemen
Overgeven
Vroegere problemen
Huidige problemen
Aambeien
Vroegere problemen
Huidige problemen
Winderigheid
Vroegere problemen
Huidige problemen
Blaas, urinewegen problemen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Nierontsteking
Vroegere problemen
Huidige problemen
Prostaatproblemen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Ongecontroleerd urineverlies
Vroegere problemen
Huidige problemen
Blindedarmontsteking
Vroegere problemen
Huidige problemen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Overgangsproblemen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Menstruatiekrampen
Vroegere problemen
Huidige problemen
Rugpijn tijdens menstruatie
Vroegere problemen
Huidige problemen
Overmatig bloedverlies
Vroegere problemen
Huidige problemen
Bent u mogelijk zwanger?
Vroegere problemen
Huidige problemen
Veel
Normaal
Weinig
Geen
Eetlust
Veel
Normaal
Weinig
Geen
Koffie
Veel
Normaal
Weinig
Geen
Alcohol
Veel
Normaal
Weinig
Geen
Beweging/Sporten
Veel
Normaal
Weinig
Geen
Slaap
Veel
Normaal
Weinig
Geen
Roken
Veel
Normaal
Weinig
Geen
korter dan 6mnd
tussen 6-18mnd
langer dan 18 mnd
nog nooit
Röntgenfotos/MRI Scan
korter dan 6mnd
tussen 6-18mnd
langer dan 18 mnd
nog nooit
Myovision Scan
korter dan 6mnd
tussen 6-18mnd
langer dan 18 mnd
nog nooit
Chiro Onderzoek
korter dan 6mnd
tussen 6-18mnd
langer dan 18 mnd
nog nooit
Kanker
korter dan 6mnd
tussen 6-18mnd
langer dan 18 mnd
nog nooit
Urine
korter dan 6mnd
tussen 6-18mnd
langer dan 18 mnd
nog nooit
Bloedtest
korter dan 6mnd
tussen 6-18mnd
langer dan 18 mnd
nog nooit
Hartonderzoek
korter dan 6mnd
tussen 6-18mnd
langer dan 18 mnd
nog nooit

Privacy Verklaring:

Artikel 1- Het verzamelen van gegevens Uw gegevens worden verzameld door Healthwise Kliniek en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 2 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@healthwisekliniek.nl. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 3 - Verwerking van persoonsgegevens In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 4 - Commerciële aanbiedingen U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@healthwisekliniek.nl. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 5 - Bewaartermijn gegevens Verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. (20 jaar).

Artikel 6- Toepasselijk recht Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 7 - Contact Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Healthwise Kliniek, info@healthwisekliniek.nl.

Locatie

Healthwise Kliniek

Van Echtenskanaal NZ 634B

7891 AW Klazienaveen

Telefoonnummer

0591 23 92 84

E-mail

info@healthwisekliniek.nl